Семинари

Новини

07.02.2018

„СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕТО И РАЗХОДВАНЕТО НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДРУГИ ДОНОРИ ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“

19.01.2018

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЖЕДНЕВНО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗОП

© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!