Новини   Назад

На 25 - 27 октомври 2017 г., в курортен комплекс Банско, гранд хотел „Банско” * * * *

СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ЕСЕН 2017г.

На тема : Актуален коментар на нови моменти от прилагането за закона за обществените поръчки и правилника за неговото прилагане. 

 

  • Какви са новите актуални моменти в прилагането на ЗОП от последните няколко месеца?
  • Кои са актуалните към момента казуси по прилагането на ЗОП?
  • Как се развива практиката на КЗК и ВАС през месеците юли, август и септември

 

Водещи на семинара бяха: 

МАРИАНА КАЦАРОВА – юрист, експерт по обществени поръчки, тлавен редактор на списание „Обществени поръчки”, дългогодишен лектор и автор на множество материали в областта на възлагането и контрола при обществените поръчки.

ПЕТЪР ПЕТЕВ – консултант по Закона за обществените поръчки, правен консултант и основател на списание „Обществени поръчки”, автор на множество публикации, включително и на Коментар за измененията на ЗОП от 2012 г. и 2014 г., съвместно с г-жа Мариана Кацарова. Хоноруван преподавател във ВСУ „Черноризец Храбър” по дисциплината „Обществени поръчки и договорни процедури”.

 

ПРОГРАМА: 

 

Сряда 25.10.2017г.

12.30 - 14.00   -   Пристигане, обяд, настаняване и регистрация на участниците в Спа хотел „Гранд хотел Банско” * * * *.

14.00 – 15.30 - Откриване на семинара. Нови актуални въпроси по прилагането на ЗОП и ППЗОП.

15.30 – 16.00 - Кафе пауза.

16.00 – 17.30 - Други актуални моменти от прилагането на ЗОП.

            Коментар и анализ на утвърдените стандартизирани документи от оперативните програми „Околна среда“  и тези финансирани от фонд „Земеделие“, както и други , ако има такива.  Как ще се прилагат новите изисквания за съгласуване на спецификациите на ИТ поръчките от ДАЕУ?

Други актуални моменти от прилагането на ЗОП и ППЗОП, станали известни непосредствено до датата на провеждане на срещата. Целта е лекторите да обхванат цялата ново възникнала информация свързана с нови моменти от прилагането на ЗОП и ППЗОП! 

Водещ модула: г-жа Мариана Кацарова

 

19.00 - Вечеря в специално отредено за срещата място в Спа хотел „Гранд хотел Банско” * * * * с автентична програма от банския край и DJ.

 

 

Четвъртък 26.10.2017 г.

           

07.30 - 09.30 - Закуска.

09.30 - 12.30 - Практически модул: Решаване на казуси по прилагане на ЗОП и ППЗОП – интерактивно занимание за участниците в срещата.

Казусите тематично обхващат широк спектър от актуални въпроси по прилагането на ЗОП и засягат основно моменти от подготовката и провеждането на процедурите по ЗОП, като етап от цикъла за възлагане на обществени поръчки. Казусите ще обхващат и различните възлагателни режими.

На участниците в срещата ще бъдат предоставени и специално подготвени въпроси и тестове за самоподготовка, изведени от най-новата услуга на СИП 2000 ООД – „ЕЖЕДНЕВНО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ“ 

10.30 - 11.00 - Кафе пауза.

Водещ модула: г-жа Мариана Кацарова

 Презентациите и казусите, подготвени от г-жа Кацарова ще бъдат предоставени на участниците в срещата в електронен вариант.         

 12.30 - 14.00 - Обяд.

 14.00 -17.00  - Свободно време за комуникация и обмяна на опит между участниците във форума. 

За желаещите организирана кратка туристическа разходка с екскурзовод и беседа до архитектурно-исторически забележителности в гр.Банско.           

 19.00 - Официална вечеря в ресторанта на Спа хотел „Гранд хотел Банско” * * * *

Специално участие на гост изпълнител на срещата, DJ и много изненади за участниците.

 

 

Петък  27.10.2017 г.

07.30 - 09.30 - Закуска.

09.30 – 12.30 - Разглеждане на практиката на КЗК и ВАС, натрупана в месеците юли, август и септември по прилагане на ЗОП и ППЗОП.

На участниците ще бъде представена презентация с изведени основни моменти от ключови решения, специално тематично подбрани от водещия модула. Целта е да бъдат изведени нови моменти и представена утвърдена еднозначна практика, която е от практическо значение при прилагането на ЗОП и ППЗОП. Презентацията ще бъде предоставена и на участниците в срещата на хартиен и електронен носител. 

 10.30 – 11.00 - Кафе пауза

 Водещ модула: Петър Петев

 12.30 - Обяд и отпътуване на участниците в срещата.© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!