Новини

На 15 Юни - 17 Юни 2016г. - к.к. „Златни пясъци”

21.06.2016

СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ - ЛЯТО 2016г.

Семинарът  се проведе в - хотел “Лилия“ ****, хотел “Палм Бийч“****, хотел “Голдън Бийч“****

 

 

Срещата  мина изцяло под знака на новия Закон за обществените поръчки и новия Правилник за неговото прилагане. Този път, наред с коментара на новите норми,направихме и анализ на първите стъпки по прилагането им от възложителите, само два месеца след влизането им в сила. Основа за анализа  бяха първите обществени поръчки, обявени по новия ред, както и първите становища на Агенцията по обществени поръчки от осъществен предварителен контрол. Представихме и обсъдихме някои образци на документи в процедурите, както и възлагането на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява или чрез покана до определени лица.

 

Водещ лектор в поредната Национална работна среща на възложителите на обществени поръчки - лято 2016 г.  беше г - жа Мариана Кацарова. В първите два дни  направи анализ на прилагането на ЗОП и ППЗОП в първите месеци от тяхното действие. В последния ден от срещата представихме някои образци на документи, както и цялостна документация за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с обява.

 

Целта ни бе да предложим на всички участници изцяло ПРАКТИЧЕСКИ, а не теоретичен семинар с висока степен на полезност. Успяхме да изкоментираме вички теми  и прекарахме едни незабравими три дена в красивия ни морски курорт „Златни пясъци”.

 

Нашата цел и мисия са да сме винаги до Вас и сме убедени, че сме Ви от полза.

 

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ БЯХТЕ НАШИ ГОСТИ !!!


Сподели с приятели

© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!