Новини   Назад

НА 07.06. - 09.06.2017г. В К. К. "СЛЪНЧЕВ БРЯГ" СЕ ПРОВЕДЕ НАЦИОНАЛНА РАБОТНА СРЕЩА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ – ЛЯТО 2017г

Тема : Анализ на натрупаната до момента практика по прилагане на нормите на новия ЗОП и ППЗО

Семинарът  се състоя в хотел „Котва” * * * * 

 

 

Скъпи приятели,

Отново за Вас списание „Обществени поръчки“ и „СИП-2000“ ООД проведоха поредната Национална работна среща на възложителите на обществени поръчки – лято 2017г.

Срещата премина под знака на анализа на установената вече практика по новия на ЗОП и ППЗОП. Анализа беше базиран, както на мониторинга и предварителния контрол, който осъществява АОП, така и на съществуващата практика на КЗК и ВАС през месеците април и май, включително и практика придобита до момента от възложителите на обществени поръчки по закона и правилника.

На срещата наш специален гост беше г-жа Марияна Кацарова – утвърден експерт в областта на обществените поръчки и главен редактор на списание „Обществени поръчки“.

Семинара бе обявен за открит в конферентната зала на хотела обичайният заподозрян - г-н Петър Петев, който през първия ден обхвана следните теми:

Разглеждане на практиката на КЗК и ВАС по прилагане на ЗОП и ППЗОП, в следните направления:

 

- дискриминационни условия

- критерии за подбор

- обособени позиции

- критерии за възлагане

- работа на комисията

- изискване и разглеждане на обосновки

 

През втория ден, г-жа Марияна Кацарова изнесе лекция на следната тема: Актуални въпроси по прилагането на ЗОП и ППЗОП с оглед натрупаната през месеците март и април практика.

През третия ден лекцията бе изцяло практически насочена, като участниците имаха възможност да участват в решаването на казуси по прилагането на ЗОП и ППЗОП заедно с г-жа Кацарова, която със своя професионализъм спомогна за бързото и лесно усвояване на материала.

 

Цел на състоялата се Национална работна среща на възложителите на обществени поръчки – лято 2017  отново бе да се измести фокуса на вниманието от тълкуването на новите правни форми към анализ на натрупаната вече практика по прилагането на закона.

Нашата основна мисия е винаги да сме до Вас и да сме убедени, че сме Ви от полза! 

 

 © 2024 СИП 2000 Всички права запазени!