Новини

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЖЕДНЕВНО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗОП

19.01.2018

По повод засилен интерес от страна на Възложители и  във връзка с правилното тълкуване и прилагане на нормите Закон за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане, както и осъзнавайки необходимостта от подпомагане на правилното и законосъобразно възлагане на обществените поръчки по новия ред, ние, екипът на списание „ОБЩEСТВЕНИ ПОРЪЧКИ” и „СИП - 2000” ООД  имаме удоволствието да Ви предложим:

ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА ЗА ЕЖЕДНЕВНО ПОДДЪРЖАЩО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗОП

 

Какво представлява услугата?

 

Поддържащото обучение по ЗОП представлява информационно-квалификационна система за самообучение, която има за цел повишаване и поддържане на знанията и уменията на експертите по ЗОП по нов, иновативен и неизползван до сега начин.

Новото в услугата е, че тя се осъществява чрез пряка индивидуална комуникация с обучавания експерт, на компютърното устройство, на което той работи, като е предвидено това да отнеме минимално, но достатъчно време за поддръжката на квалификацията на експерта. Услугата е интерактивна и предвижда активна, също така обратна комуникация с експерта по ЗОП. Услугата също така е ежедневна, но и без откъсване на обучавания от работното място. Системата е с изключително удобен интерфейс, който максимално улеснява потребителя. Принципа е заимстван от световно известната компания „Гугъл“, където 20% от времето на експертите е освободено от текущи задачи и той отделя това време единствено на повишаване на собствената си квалификация. Принципа е доказал своята ефективност и именно това искаме да въведем чрез настоящата услуга - „По малко обучение, но всеки ден“.

 

Какво съдържа услугата?

 

По своята същност услугата представлява ежедневна индивидуална комуникация между обучавания експерт по ЗОП, чрез предоставяне на изброените по-долу информационно-квалификационни средства, изготвени от екипа от водещи експерти в областта на ЗОП, включени в екипа на СИП 2000. Какво представлява тя?

 

На експерта ежедневно и последователно ще бъдат предоставяни по едно от следните информационно-квалификационни средства:

- Видео лекции за деня по конкретен въпрос в рамките на 10-30 мин.

- Анализ и коментар на конкретно значимо решение на КЗК или ВАС, или мониторинг или методическо указание на АОП.

- Въпроси на деня (до 3 в зависимост от тяхната сложност), на които експерта ще трябва да отговори по възможност в рамките на работния ден.

- Специално подготвен казус по ЗОП, който експертът да разреши.

- Специално подготвен тест с въпроси по ЗОП, който експертът да реши.

 

При последните три средства изготвените от обучавания експерт отговори ще бъдат проверени, като експертът ще получи незабавна обратна връзка. Обучаваните експерти ще трябва да отговорят в рамките на работния ден по възможност, като въпросите ще са от такова естество, че трябва да отнемат не повече от 15-30 минути на ден. Такова е разбирането ни за времето, което експертите ежедневно следва да отделят за поддръжка на квалификацията си по ЗОП, което ще кореспондира и с избраното за деня информационно-квалификационно средство от посочените по-горе.

 

Как ще се изпълнява услугата?

 

Всеки работен ден експертът по ЗОП ще получава по едно от изброените по-горе информационно-квалификационни средства в специално изградена за целта дигитална платформа, в която той ще има осигурен специален индивидуален достъп. 

В случаите на получено средство, по което експертът следва да извърши действие - той трябва да изпрати резултатите в системата. Автоматично неговите отговори ще бъдат проверени и в рамките на няколко секунди потребителят ще получи незабавен обратен отговор с правилните резултати по въпросите, казуса, теста.

 

Какво ще струва услугата?

 

Една от целите на услугата е именно постигане на минимален разход на средства на Възложителя, срещу максимален ефект за поддържането и повишаването на квалификацията на неговите експерти. Именно, чрез използване на информационно - комуникационни средства е предвидено минимизиране на разходите при нейното изпълнение от една страна и минимизиране на времето, което се отнема на експерта по ЗОП за нейното използване при цел - максимален ефект, базиран на принципа, както споменахме - „По малко, но всеки ден“.

Ето тази концепция ни позволи да минимизираме цената на услугата до 3 лв. на ден без ДДС на експерт, включен в информационно-квалификационната услуга. Услугата се предоставя на абонаментен принцип и заплащането се извършва на база включен в услугата експерт и на база средно 21 работни дни. Заплащането се извършва ежемесечно, в зависимост от включените в договора за услугата експерти.

 

 

ЕПО(Ежедневно поддържащо обучение) Електронна услуга Абонамент  за 6 месеца - 450 лв.с ДДС

Абонамент 12 месеца - 900 лв. с ДДС

 

 

СПЕЦИАЛЕН БОНУС!

Абонираните за услугата експерти ще получават безплатно достъп до електронната платформа за онлайн четене на списание „Обществени поръчки“ на индивидуалните си компютърни устройства.

 

Безплатен  достъп до електронната платформа за онлайн четене на списание „Обществени поръчки“ абонираният експерт получава винаги, независимо от броя на включените експерти в ежедневното индивидуално обучение, избраните пакети или начина на плащане.

 

Надяваме се електронната платформа ЕПО да бъде от висока практическа полезност за всички свои потребители!

 

Оставаме на ваше разположение за всякакви въпроси! 

 


Сподели с приятели

© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!