Новини

Експерти от областната администрация в русе дискутираха новия закон за обществените поръчки

13.06.2016

Експерти от Областна администрация дискутираха новия Закон за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за неговото прилагане (ППЗОП).

 

За модератор на дискусията беше поканен и се отзова адвокат Петър Петев, правен консултант в областта на местното самоуправление, основател и управител на консултантско дружество „СИП – 2000” ООД.

 

Преди началото на дискусията г-н Стефко Бурджиев, Областен управител на област Русе, прие в кабинета си адвокат Петев и го информира, че се очакват резултати от класирането на подадени проектни предложения за финансиране от Програма ИНТЕРРЕГ V А. Предвижда се, чрез изпълнение на одобрените проекти  да се решат важни обществени проблеми с над общински характер, в т.ч. изграждане на естакада в района на Дунав мост за облекчаване трафика и преодоляване на задръстванията; организиране на транснационален обучителен център и др. В момента се подготвя техническата документация и се идентифицират възможни варианти за изграждане на вътрешно градска железница. Има и други идеи, които са в процес на проучване. Всичко това налага безпогрешно прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки. Областният управител благодари на адвокат Петев, че се е отзовал на поканата и ще подпомогне на добра воля +експертите от администрацията да допълнят и актуализират знанията си предвид промените, които са извършени в ЗОП и ППЗОП.

 

 Адвокат Петев представи пред Областния управител дейността на фирмата, която ръководи, като акцентира върху факта, че освен в Русе, вече има представителства в София и Варна и портфолиото му включва дълъг списък с услуги. Дейността му е насочена основно в областта на обществените поръчки, като организира обучения за експерти, разработва процедури, предоставя консултации. Ежегодно провежда средно по 11 семинара, 5 научни конференции и над 15 индивидуални обучения по заявки от конкретни администрации. Има сключени над 30 рамкови договора с общини, по силата на които извършва мониторинг на проведени обществени поръчки. Изпълнил е успешно редица договори, в т.ч. с Националното радио и ТЕЦ „Марица Изток” за изготвяне на становища по зададени случаи. Той представи с гордост списанията „Училищен счетоводител” и Обществени поръчки”, които „СИП 2000” ООД издава и които са полезни и много търсени от експерти, работещи с тази материя. От 2014 г. съвместно с колектив, в който е включена и г-жа Мариана Ковачева, фирмата издава Коментари по нови и променени нормативни документи, като последните Коментари са относно новите ЗОП и ППЗОП.

 

По-късно в Зала 1 се  проведе изключително интересна дискусия с експерти от администрацията, предимно юристи работещи с обществени поръчки. Бяха обсъдени новите моменти при възлагане на обществените поръчки. Няколко часа участниците работиха усърдно, като наред с теоретичните постановки разгледаха характерни ключови казуси.

 

След края на събитието експертите споделиха, че се чувстват по-уверени и очакват с нетърпение добри новини за одобрени проектни предложения за да могат да апробират допълнените си умения, а адвокат Петев се ангажира да помага и да ръководи нова дискусия по темата след натрупване на практически опит по прилагане на новите ЗОП и ППЗОП.

 

Източник: briag.bg


Сподели с приятели

© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!