Новини

БЕЗПЛАТНА ЧАСТНА АКАДЕМИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

19.01.2018

„СИП-2000” ООД е консултантско търговско дружество , занимаващо се с проблематиката в сферата на обществените поръчки.

„СИП-2000” ООД издава и списания с теоретична и практическа насоченост, а именно:  списание „ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ”, което в годините успя да се утвърди  като правен и практически наръчник за своите експертите прилагащи Закона за обществените поръчки (ЗОП).  Освен това, „СИП-2000” ООД има вече 14 годишен опит в подготовката и изготвянето на документации за възлагане на обществени поръчки, както и мониторинг върху тях,  провеждането на индивидуални и групови обучения в областта на обществените поръчки. Дружеството организира от 2004г. и по три Национални работни срещи на възложителите на обществени поръчки в годината.

Множеството дейности предлагат възможност за разширяване на екипа ни, ето защо от началото на 2018г. дружеството стартира нов проект - безплатна: „АКАДЕМИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП)“

За кого е предназначен проекта?

Целевата група са студенти, както и други инициативни хора в гр.Русе и областта, които проявяват интерес към сферата на прилагането на Закона за обществените поръчки и Правилника за неговото прилагане, умения за изготвяне на документации по ЗОП, както и познаване на практиката на Комисията за защита на конкуренцията  (КЗК) и Върховният административен съд (ВАС).

 

Търсим , амбициозни и сериозни хора, които имат желание за придобиване на нови знания и за личностно развитие.

 

Какво представлява проекта?

Академия по ЗОП представлява тримесечно обучение, състоящо се от безплатни лекционни курсове по ЗОП, правилника на ЗОП, практиката на КЗК и ВАС и практически умения по изготвянето на документации по ЗОП, както и разглеждане и оценка на подадени в процедурите по ЗОП оферти!

Лекциите ще се провеждат в малки групи на територията на офиса на дружеството, както и дистанционно. Те са изцяло съобразени с визията, че в Академията могат да се включат редовни студенти или работещи хора и затова присъствените сесии ще се провеждат в часови диапазон от 18:00 до 20:00 с интензитет до 2 пъти седмично за период от 3 месеца. (от 04.01.2017г. до 10.03.2017г.) Дружеството си запазва правото да променя честотата и начина на работа според индивидуалните нужди и възможности на участниците в Академията.

За времето на провеждане на Академията на участващите в нея лица няма да се заплаща възнаграждение. Същите ще получат и безплатно материалите необходими за провеждането й.

След приключване на лекционните курсове, участниците в Академията ще положат изпит, а успешно преминалите ще получат специален сертификат за професионални познания по ЗОП.

Най-добрите от участващите в академията експерти ще получат възможност да се присъединят към екипа на СИП 2000 и да получават за изпълнение проекти по ЗОП, които „СИП-2000“ ООД ще заплаща.

 

Защо да дойдете при нас?

Защото  имаме богат опит и в провеждането на семинари, работни срещи и дискусии на тема- обществени поръчки  и по време на безплатните лекции ще имате уникалния шанс да придобиете безценни знания от една тясна и специализирана област.

Защото все още не сме загубили надежда в младите, както и в инициативните хора в България и считаме, че е важно всеки да получи шанс за развитие, кариера, професионална и личностна реализация. Именно за това, след успешно преминаване на лекционните курсове и изпитите ще изберем най-успешните от Вас и ще им отправим предложение за работа, като ще им дадем шанс да станат част от екипа ни от професионалисти.

 

Как да кандидатствате за академията?

За да се запишете за участие в академията следва да подадете стандартна автобиография с актуална снимка и мотивационно писмо, в което да изразите личностната си мотивация за участие в нея.

 

ВАЖНО: В Академията ще се приемат само лица, които имат мотивацията, след нейното приключване, ако бъдат одобрени да получават срещу възнаграждение за изпълнение проекти по ЗОП, или да започнат работа на трудов договор в дружеството.   

 

Документите следва да подадете на имейл адрес  office@sip2000.bg, през сайта jobs.bg на обявата на дружеството или в офиса на дружеството на адрес: гр.Русе, Бизнес Парк Русе, ет. 3 (сградата BPR  до МОЛ Русе) до 15.12.20017г.

С одобрените за участие в Академията лица ще се проведе индивидуално интервю в периода 2-4 януари 2018г., с което ще се определи окончателния състав на обучаемите.

Надяваме се този инициатива на СИП-2000 да ви допадне и да се включите в нея! НИЕ ВИ ОЧАКВАМЕ!!!

                                                                                       С УВАЖЕНИЕ: ПЕТЪР ПЕТЕВ

                                                                                      УПРАВИТЕЛ СИП-2000 ООД


Сподели с приятели

© 2024 СИП 2000 Всички права запазени!